Rezervace ve vlaku – potvrzené, RAC a waitinglist

Podrobný popis jak rezervovat, jaké jsou stavy a další info také ve starším článku Rezervace a nákup jízdenky.

Obecně může rezervace jízdenky nabýt několika základní stavů a ty se mohou v průběhu času měnit.

PNR Number

Stav rezervace platí vždy po jedno konkrétní místo/pasažéra, tedy v rámci jedné rezervace má každý pasažér vlastní stav rezervace. Stav v době rezervace je vždy uveden na jízdence, je jedno zda tvořené přes web nebo zakoupené v rezervační centrále. Aktuální stav každého místa lze zjistit pomocí jedinečné identifikace rezervace – PNR Number. Jde o 10ti místné číslo, je opět uvedeno na jízdence.

Kontrola PNR Number je možná na několika místech:

 • přímo na webové stránce www.irctc.co.in
 • na webu https://www.trainspnrstatus.com/ a dalších alternativních stránkách
 • pokud se dělal rezervace přes cleartrip.com pak přes https://www.cleartrip.com/trains/pnr nebo mobilní aplikaci
 • na tel. čísle 139 (platí v celé Indii)
 • na větších nádražích jsou placené kiosky / automaty (za rupii/dvě)
 • v rezervační centrále
 • na seznamu přímo na vlaku (pouze CNF a RAC)
 • u průvodčího

Čím víc se blíží čas odjezdu tím častější je změna rezervací, nejvíce se pak mění několik hodin před odjezdem. Z vlastní zkušenosti může dojít k potvrzení RAC20 i 1/2 před odjezdem! Indové cestují často ve skupinách, celé rodiny, je časté, že jedním stornem se uvolní 5 i víc míst.

Stavy rezervací

Základní stavy rezervací:

CNF Confirm Potvrzeno Nejlepší stav
RAC Reservation Against Cancellation Rezervace proti zrušení Lze nastoupit do vlaku
WL Waitlist Čekací listina Nelze cestovat
CAN Cancelled Zrušeno Nelze cestovat

Pak existují ještě další stavy, které nejsou tak časté:

 • RLWL – Remote Location Waitlist
 • PQWL – Pooled Quota Waitlist
 • RSWL – Road-side Waitlist
 • REL – Released
 • NR – Noroom
 • NOSB – No Seat Berth
 • WEBCAN – Railway Counter Ticket: Passenger has been cancelled over internet and refund has not been collected.
 • WEBCANRF – Railway Counter Ticket: Passenger has been cancelled over internet and refund has been collected.

CNF – Confirm – Potvrzeno

Nejlepší stav rezervace. Místo je potvrzeno a rezervováno. Můžete nastoupit do vlaku a cestovat.

Každý cestující má uvedeno přesné místo např. „CNF/B1/24/SU“. Kde první je status rezervace (CNF), následuje označení vagónu (B1), číslo místa (24) a označení postele (SU). U některých rezervací (např. při cestování nejvyšší třídou 1AC) místo není uvedeno a bude přiděleno až na místě dle domluvy s průvodčím.

Potvrzenou rezervaci můžete maximálně zrušit, ale nikdo jiný vám místo nemůže sebrat.

RAC – Reservation Against Cancellation – Rezervace proti zrušení

Místo potvrzené není, ale můžete nastoupit do vlaku. Očekává se, že někdo s potvrzenou rezervací cestovat nebude a zruší jí. A místo se pak uvolní pro vás.

Po příchodu průvodčího do vlaku vám místo přidělí podle aktuálního stavu. A může dojít ke dvěma scénářům.

Buď bude místo opravdu potvrzeno, pak vám na jízdenku napíše kouselnou zkratku „CNF“ a přesné místo ve vlaku, v případě, že vás cestuje víc počítejte s možností, že budete rozházeni různě po vagónu nebo po celém vlaku!

A nebo nebude a pak vám přidělí nějaké sdílené místo, tedy buď to své (průvodčího), nebo sdílené s dalších nešťastníkem, co má také RAC. Přes den je to OK, v noci je to už horší, ve dvou se na jedné posteli moc nevyspíte, ale pořád můžete jet. Průvodčí se snaží dát sdílené místo spolucestujícím, případně ctí pohlaví apod.
Občas se to řeší tak, že 1 spí půl cesty, druhý sedí na kraji/v uličce a pak se prohodí.

Označení je ve tvaru „RAC/5/3“, kde první číslo uvádí pořadí v době rezervace, 5 – jste 5. v pořadí, druhé číslo pak aktuální stav, 3 – už jste 3. v pořadí, 2 už rezervaci zrušili. Platí, že čím je číslo nižší tím je větší šance, že se rezervace nakonec potvrdí.

Je vždy dobré svojí rezervaci sledovat a kontrolovat, zda nedošlo už k potvrzení, tím zjistíte vaše místo a nebudete pak bloudit po vlaku. Viz PNR Number.

WL – Waitlist – Čekací listina

Nepotvrzená jízdenka WL

Čekací listina – to je špatné.

 

Občas jde o Waitlist s označením RLWL, PQWL nebo RSWL. Principielní rozdíl v nich není, jde spíš o vyšší/nižší pravděpodobnost potvrzení.

Pokud není rezervace potvrzena (CNF) nebo alespoň RAC, nelze nastoupit do vlaku. Lze jen doufat, že se místo potvrdí, tedy že někdo před vámi, který má CNF nebo RAC rezervaci zruší. Nastoupíte-li do vlaku a neuvolní se místo, průvodčí vás může z vlaku vykázat i s pokutou.

Označení je ve tvaru „WL/10/2“, kde první číslo uvádí pořadí v době rezervace, 10 – jste 10. v pořadí, druhé číslo je pak aktuální pořadí, 2 – ještě 2 cestující zruší svojí rezervaci a dojde k potvrzení vašeho místa (CNF) nebo posunu do RAC seznamu.

Čím nižší je pořadové číslo, tím je větší pravděpodobnost potvrzení. Hodně záleží na cestovní třídě, ale např. u Sleeperu vyjadřuje pořadí do 20, do 30 poměrně vysokou šanci potvrzení. U vyšších tříd už je to horší, čím je třída lepší, tím je pravděpodobnost uvolnění menší, hlavně s ohledem na celkové množství míst.

Pokud se vaše rezervace nepotvrdí, můžete svou rezervaci zrušit, bude vám vrácena částečně cena jízdenky, a to i v případě storna po odjezdu vlaku, pak je ale storno poplatek 50% z ceny jízdenky.

CAN – Cancelled – Zrušeno

Rezervace s tímto označením je zrušená, již nelze využít k cestě. Potvrzenou rezervaci by vám neměl být nikdo jiný schopný zrušit, storno lze provést pouze na základě předložení originální jízdenky, jak se úředník zachová u rezervace přes internet nevím, předpokládám však, že bude kontrolovat kdo rezervaci rezervaci ruší.

V případě, že vám rezervuji jízdenky já, jsem schopný je i na vyžádání zrušit a následně vráti peníze, které zašle Cleatrip.com zpět.